top of page
Från krisår till välfärd – hantverkare och köpmän i Ekenäs centrum 1940–2000

Från krisår till välfärd – hantverkare och köpmän i Ekenäs centrum 1940–2000

40,00 €Pris
Moms ingår |

Författare: Anita Valtonen

Sidor: 472 sidor
Bindningstyp: Hårdpärmad bok
Publikationsår: 2018

 

"Från krisår till välfärd" är en fortsättning på ”Lefve konkurrensen” (2017) och dokumenterar hantverkare, affärer och företag i Ekenäs stads centrum från 1940 till 2000.

Efterkrigstiden var fylld av optimism och framtidstro trots att tillgången till varor var knapp. I Ekenäs utbyggdes nya stadsdelar och innevånarantalet ökade. Affärerna i centrum ökade och i de olika stadsdelarna öppnades kvartersbutiker.


Den positiva utvecklingen fortgick till 1970-talet då de första tecknen på nedgång började synas. Kvartersbutikerna började läggas ned och en koncentration av livsmedelshandeln ledde till att en del av de små mjölk- och matvaruaffärerna började försvinna ur gatubilden. 

Nya köpvanor blev vanliga i och med att människorna blev allt mer rörliga genom en ökad privat bilism. Många förlade en del av sin handel till de större grannstäderna där varuhusen hade ett större varuutbud. Också i Ekenäs gjordes försök med att koncentrera handeln till affärscentra men de försöken föll inte väl ut. 

Trots allt fanns ännu på 1990-talet många livskraftiga affärer i centrum av Ekenäs. Men de stora mataffärernas flyttning bort från stadens absoluta centrum bidrog till att en utarmning av centrum inleddes.

bottom of page